Københavns Kommune

Oplever du gener med støj, støv eller lugt i byen, så kan du kontakte Københavns Kommune. Du kan også give dem et praj, hvis du oplever noget i bybilledet, der er generende.