Funktionsbeskrivelser

Her kan du læse mere om alle funktionerne, vi skal bruge frivillige til i forbindelse med EURO2020 i København. 

 ACCESS MANAGEMENT LEAD VOLUNTEER | TEAMLEDER ADGANG 

Disse frivillige skal hjælpe med at sikre, at mennesker og køretøjer kommer sikkert ind og ud af stadionområdet samt at de mange fans bevæger sig glidende rundt.

Ansvarsområder

 • Assistere med at briefe og placere frivillige fra starten af deres vagter
 • Hjælpe med at styre adgangskontrolsystemet til akkrediteret personale
 • Sikre at skiltning med retningsangivelser er retvisende og hjælper tilskuerne med at finde deres pladser samt andre faciliteter
 • Facilitere en sikker og glidende indgang og udgang til og fra stadion på kampdage

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  18. maj - 6. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 


Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion 
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 

 ACCESS MANAGEMENT VOLUNTEER | ADGANG

Disse frivillige skal hjælpe sikkerhedsfolk med at sikre, at mennesker og køretøjer kommer sikkert ind og ud af stadionområdet samt implementere en adgangskontrol for særlige målgrupper.

Ansvarsområder

 • Assistere med at stewards bliver placeret de rette steder i overensstemmelse med punktplanen, og at alle kender deres opgaver
 • Assistere med at oplære on-site sikkerhedsfolk
 • Hjælpe med at styre adgangskontrolsystemet til akkrediteret personale
 • Sikre at skiltning med retningsangivelser er retvisende og hjælper tilskuerne med at finde deres pladser samt andre faciliteter
 • Facilitere en sikker og glidende indgang og udgang til og fra stadion på kampdage

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  20. maj - 6. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 ACCREDITATION VOLUNTEER | AKKREDITERINGSCENTER

Disse frivillige er for rigtig mange gæster det første møde med EURO2020. De akkrediteringsfrivillige spiller derfor en vital rolle i at give et godt førstehåndsindtryk. Det er yderst vigtigt, at de yder en fremragende service og sørger for, at udleveringen af akkrediteringskort sker så let og effektivt som muligt. Gæsterne skal bruge akkrediteringskortet til at identificere sig selv og komme ind på de områder, fx banen, omklædningsrum, medieområde etc., de har tilladelse til.  

Ansvarsområder

 • Levere en fremragende service til alle gæster
 • Sammenligne hver gæsts ID med data i UEFA’s akkrediteringssystem
 • Udarbejde og printe akkrediteringskortet og udlevere det til gæsten
 • Sørge for at akkrediteringscentret er pænt, imødekommende og funktionsdygtigt
 • Levere info om Parken, EM-slutrunden og København (inklusiv vise vej)

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  20. maj - 2. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
25-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 BROADCASTING SERVICES VOLUNTEER | TV-SERVICE

Disse frivillige skal støtte serviceteams på stadion og hjælpe dem med at levere TV-ydelser og faciliteter til TV-rettighedshaverne. De frivilliges primære opgaver er at støtte broadcast-officererne (primært på spilledagene). Deres andre opgaver kan variere lige fra simple opgaver (fotokopiere, uddele information, printe information fra UEFA’s database) til at guide TV-folk til forskellige faciliteter og steder i Parken. 

 Ansvarsområder

 • Afmærkning af positioner
 • Assistere TV-forbindelsesofficererne med deres opgaver
 • Udføre forskellige administrative opgaver (tage kopier, distribuere information, printe information fra UEFA’s database)

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 12 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 CEREMONIES VOLUNTEER | UNDERHOLDNING

Disse frivillige skal assistere med implementeringen af ceremonier før kampene (underholdning af fans inde på og uden for stadion) og produktion (TV-produktion, logistik). UEFA-ceremonierne er med til at skabe en varm og farverig velkomst fra UEFA og værtsbyen til tilskuere, holdene og hundrede af millioner seere verden over.

Ansvarsområder

 • Hjælpe ceremoni-koordinatoren med ceremonier inden kampstart
 • Støtte fantertainment-programmet
 • Opsætning, flytning og nedtagning af rekvisitter og bannere
 • Hjælpe med at ceremoni-programmet forløber glidende
 • Levere ad hoc assistance når nødvendigt i forbindelse med ceremonier og fantertainment-aktiviteter

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  20. maj - 1. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 BALL BOYS & GIRLS VOLUNTEER | BOLDDRENGE OG BOLDPIGER COACH

Denne frivillig skal assistere med at lede de 12 bolddrenge og boldpiger på kampdage.  

 Ansvarsområder

 • Skal styre de 12 bolddrenge og boldpiger både før og under kampene
 • Holde tilsyn med ankomsten og afrejsen af bolddrengene og boldpigerne
 • Byde bolddrengene og boldpigerne velkommen samt ledsage og supervisere dem

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10

- Alt med forbehold for ændringer

 MARKETING VOLUNTEER | MARKETING

Disse frivillige skal assistere marketingsteamet på stadion med det daglige arbejde. Det kommercielle team og marketingsteamet styrer Parkens markedsføringsrettigheder i forhold til partnere, der har indgået kontrakt med UEFA. De to teams hjælper de officielle EURO2020-sponsorer med deres on-site aktiveringsprogrammer.

 Ansvarsområder

 • Assistere sponsorer med on-site aktivering-programmer som fx kommercielle skærme
 • Hjælpe med marketingsanliggender i Parken
 • Assistere marketingsmanageren med forskellige administrative opgaver i Parken
 • Hjælpe med at sikre, at der ikke kommer uautoriserede/ikke godkendte kommerciel branding (hospitality-område, medie-områder etc.) i Parken

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  1. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 SPONSOR SERVICE VOLUNTEER | SPONSOR SERVICE

Disse frivillige skal assistere marketingsteamet i Parken på kampdage ved at guide sponsorernes gæster fra parkeringsområdet til de rette stadionindgange, hospitality-områder og siddepladser.

Ansvarsområder

 • Byde sponsorer velkommen og yde dem generel assistance
 • Vise vej for sponsorer
 • Eskortere sponsorer når det er nødvendigt

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-15 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 YOUTH PROGRAMME VOLUNTEER | UNGDOMSPROGRAM

Disse frivillige skal assistere marketingsteamet i Parken på kampdage med at styre flere end 50 børn, som deltager i før-kampprotokollen, hvor de bl.a. skal bære nationalflag og kampbold samt deltage i spillereskorte. De frivillige på ungdomsprogrammet er ansvarlige for at tage imod, briefe og ledsage børnene i samarbejde med bl.a. de marketingsansatte. Ungdomsprogrammet består af tre grupper børn.

Ansvarsområder

 • Spillereskorte
 • Bære nationalflag
 • Bære kampbold

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 RPP VOLUNTEER | RETTIGHEDER

Disse frivillige skal assistere UEFA’s on-site rettighedshaverteam (RPP) med at forhindre uautoriseret kommerciel associering med EURO2020 (fx. marketingsbaghold, forfalskninger eller uautoriseret billetsalg). De frivillige skal være indstillede på at gå en hel del i forbindelse med overvågningen af de kommercielle aktiviteter.

Ansvarsområder

 • Deltage i briefinger med de lokale myndigheder/sikkerhedspersonale og evt. fungere som tolk
 • Være forbindelsesled mellem de lokale myndigheder/sikkerhedspersonale
 • Patruljere på stadion og i København på kampdage for at overvåge kommercielle aktiviteter

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 29. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion, Fan Zone, København

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion

1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 AIRPORT WELCOME SERVICE VOLUNTEER | VELKOMSTSERVICE LUFTHAVNEN

Disse frivillige skal være super serviceminded, da de er det første møde for de mange UEFA-gæster, som rejser til Danmark i forbindelse med EM-slutrunden. De frivillige i lufthavnen skal styre ankomsterne af alle UEFA-gæster samt koordinere transporten videre. De frivillige er forbindelsesled med chauffører og andre serviceleverandører on-site.

Ansvarsområder

 • Byde velkommen og se efter alle UEFA-gæster på en professionel måde
 • Overvåge flyankomster og identificere, samt effektivt rapportere, potentielle forsinkelser og udfordringer i løbet af dagen
 • Bemande UEFA’s velkomstdisk og betjene dens informationssystemer
 • Assistere med lufthavnsprocedurer hvis nødvendigt
 • Hjælpe med administrative opgaver (fx planlægning og bekræftelse af vagtplaner for andre frivillige)   

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 1. juli

  Min. 10 vagter

  Lufthavnen

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 FLEET OPERATIONS VOLUNTEER | TRANSPORTKOORDINATION

Disse frivillige er ansvarlige for den daglige drift af transportmæssige opgaver. De frivillige spiller en nøglerolle i at sikre, at planerne for de efterfølgende dage er grundige, og køretøjerne er klar til brug.

Ansvarsområder

 • Støtte transportkoordinations-teamet i alle dets opgaver for at sikre, at transporten forløber let og glidende
 • Klargøre biler (fx tjekke førstehjælpskasser, paraplyer etc.)
 • Overdrage biler til chauffører og overvåge diverse transporttjenester
 • Afsende frivillige chauffører og styre transportanmodninger- samt resurser i UEFA’s transportsystem

Forventninger

 +21 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Vognparken

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VENUE TRANSPORT VOLUNTEER | STADION- OG HOTELTRANSPORT

Disse frivillige skal assistere event transport-teamet under EM-slutrunden ved at styre transporttjenester på hoteller og stadion. De spiller en afgørende rolle i at koordinere transport og henvise gæster til den korrekte påstigningszone og/eller køretøj.

Ansvarsområder

 • Koordinere transport
 • Styre transporttjenester på hovedkontoret, når det er påkrævet
 • Assistere gæster ved at vise dem vej til den korrekte påstigningszone
 • Assistere køretøjernes adgang til hotel og stadion i forbindelse med officielle middage etc.

Forventninger

 +21 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion, Headquarters

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VOLUNTEER DRIVER | CHAUFFØR

Disse frivillige er ansvarlige for at yde transporttjenester til UEFA-gæster under EM-slutrunden. Transporttjenester er bl.a. transfers til og fra lufthavnen ved ankomst og afrejse, transport rundt i København, transfers mellem hoteller og andre adresser samt transport til og fra stadion.

Ansvarsområder

 • Yde transporttjenester til UEFA-gæster
 • Assistere gæster med alle transportrelaterede forespørgsler eller anliggender
 • Sørge for at køretøjerne er i perfekt stand

Forventninger

 +21 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 1. juli

  Min. 10 vagter

  Vognparken

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
25-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 HOSPITALITY VENUE GUEST SERVICES VOLUNTEER | VÆRT

Disse frivillige skal støtte on-site hospitality-teamet med en række forskelligartede opgaver for at sikre, at alt er klar til kampdage. De frivillige vil møde mange gæster, så det er vigtigt at være serviceminded, præsentabel og opføre sig professionelt.

Ansvarsområder

 • Bemande indgangene til hospitality-områderne
 • Byde gæster velkommen og yde generel assistance
 • Vise vej for gæster og besvare spørgsmål
 • Eskortere gæster til andre hospitality-lounges eller skyboxes
 • Informere om placering af faciliteter i Parken
 • Byde varmt velkommen og sige pænt farvel til alle gæster

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VIP HOTEL OPERATIONS VOLUNTEER | TEAMLEDER VIP

Disse frivillige skal støtte til servicekoordinatoren for indkvartering og velkomst. De frivillige skal have overblikket og være ansvarlige for ankomst- og afgangslister samt fungere som teamleder for de frivillige i velkomstservice på hotellerne. 

Ansvarsområder

 • Fungere som teamleder for gæsteservice frivillige på hotellet
 • Håndtere vagtskifter og ændringer heri
 • Informere/advare gæsteservice-manageren om større forsinkelser, klager fra gæster, uventede ankomster etc.
 • Opdatere information og kommunikere med transport-teamet om bl.a. busplaner/køreplaner
 • Assistere koordinatoren med catering-muligheder på hotellet og logistiske gøremål
 • Overvåge ankomster og opdatere velkomstdisken på hotellet
 • Opdatere gæsteinformationsskærmen, når det er påkrævet
 • Være helt ajour om info om slutrunden (billetter, særlige programmer for UEFA-gæster, køreplaner etc.) og informere velkomstdisken herom
 • Bemande UEFA’s VIP velkomstdisk når påkrævet
 • Hjælpe med at printe og distribuere VIP-billetter

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 12 vagter

  Headquarters

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VIP HOTEL WELCOME DESK VOLUNTEER | VIP VELKOMSTDISK

Disse frivillige skal bemande velkomstdisken i headquarters og er et vigtigt kontaktpunkt for UEFA’s VIP-gæster. Som nøgleambassadører for eventen skal teamet give slutrunde-relateret information til de gæster, som efterspørger det, ligesom de skal give generel information om København og sikre, at relevant service som fx transport og kampbilletter er booket og organiseret for gæsterne.

Ansvarsområder

 • Tage godt imod og byde velkommen til de ankommende gæster
 • Bemande og styre velkomstdisken i hotellobbyen
 • Give information om slutrunden eller København når adspurgt af gæster
 • Distribuere information til forskellige målgrupper om UEFA EURO 2020 events, møder og andre serviceydelser
 • Assistere med busafgange til Parken (vise vej for gæster, tjekke billetter etc.)
 • Hjælpe med distributionen af billetter på kampdage på headquarters og sidste øjebliks distribution af billetter, hvis det er påkrævet

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Headquarters

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni) 

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VIP VENUE GUEST SERVICE VOLUNTEER | VIP VÆRT

Disse frivillige skal assistere on-site værts- og protokol-teamet med alle praktiske og logistiske opgaver i forbindelse med at forberede ankomstens af UEFA’s VIP-gæster. På kampdage kommer de til at yde støtte på en række nøgleområder.

Ansvarsområder

 • Bemande velkomstdisken ved VIP-indgangen
 • Byde velkommen til gæster og yde generel assistance
 • Vise gæsterne i den rigtige retning ift. VIP-transport påstigningszoner, være forbindelsesled mellem on-site værts- og transport-team når påkrævet
 • Hjælpe med at vise gæsterne til deres pladser
 • Eskortere gæster til diverse hospitality lounge eller skyboxes efter behov
 • Give information om placering af faciliteter i Parken
 • Byde varmt velkommen og sige pænt farvel til alle VIP-gæster

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 8 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VIP VENUE OPERATIONS VOLUNTEER | VIP DRIFT

Disse frivillige skal assistere VIP Stadionmanageren med alle typer af praktiske og logistiske opgaver i forberedelsen af kampdage. På kampdage skal de assistere med alle praktiske aspekter af VIP-programmet. 

Ansvarsområder

 • Assistere og støtte VIP Stadionmanageren
 • Overvåge lagerbeholdningen af de genstande, der skal bruges til VIP-arrangementer
 • Hjælpe med at opsætte aktiviteter før hver kamp
 • Assistere med forberedelserne til alle før-kamp møder
 • Støtte alle områder af gæstehåndtering på kampdage, fx vise vej, assistere gæster og løse problemer for dem, når nødvendigt
 • Give information om placering af faciliteter i Parken
 • Byde varmt velkommen og sige pænt farvel til alle VIP-gæster

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VIP VENUE TICKETING VOLUNTEER | VIP BILLET

Disse frivillige skal yde en vigtig støtte i forbindelse med alle dele af distributionen af VIP-billetter på stadion. De skal hjælpe med at forberede distributionen af VIP-billetter og håndtere sidste øjebliks-distribueringen som bindeled mellem VIP-indgangen og sidste øjebliks-billetdistributionspunktet.  

Ansvarsområder

 • Bemande velkomstdisken ved VIP-indgangen eller sidste øjebliks-billetdistributionen
 • Byde gæster velkommen og give dem generel information og assistance
 • Støtte sidste øjebliks-distributionen af billetter på kampdage og være bindeled mellem billet-distributionen og VIP-indgangen
 • Løse evt. problemer i forbindelse med VIP-billetforespørgsler
 • Hjælpe med at forberede billetter
 • Give information om placering af faciliteter i Parken
 • Byde varmt velkommen og sige pænt farvel til alle VIP-gæster

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  9. juni - 30. juni

  Min. 8 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 HOSPITALITY PRODUCTION LEAD VOLUNTEER | TEAMLEDER HOSPITALITY    

Disse frivillige skal hjælpe hospitality serviceteamet med at lede de andre hospitality servicefrivillige on-site. De skal ligeledes assistere med on-site forberedelser før kampdage samt hjælpe med generelle serviceaktiviteter for at sikre den bedst tænkelige service for alle målgrupper.

Ansvarsområder

 • Assistere med at forberede de forskellige hospitality-områder, så de er klar og i overensstemmelse med de aftalte krav. Dette sker i samarbejde med hospitality serviceteamet og eksterne leverandører (opsætning, underholdning, udsmykning, uddeling af gaver til gæster etc.)
 • Assistere med hospitality-aktiviteter i samarbejde med hospitality serviceteamet (distribuering af gaver til gæster, startopstillinger etc.), assistere hospitality gæster og hjælpe dem med evt. forespørgsler
 • Fungere som bindeled mellem interne stakeholders og eksterne leverandører, som leverer ydelser til hospitality serviceteamet

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  1. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 HOSPITALITY PRODUCTION VOLUNTEER | HOSPITALITY SERVICE

Disse frivillige skal sammen med hospitality serviceteamet støtte on-site forberedelserne forud for kampdage og assistere med generelle serviceaktiviteter for at sikre den bedst tænkelige service for alle målgrupper.

Ansvarsområder

 • Assistere med at forberede de forskellige hospitality-områder, så de er klar og i overensstemmelse med de aftalte krav. Dette sker i samarbejde med hospitality serviceteamet og eksterne leverandører (opsætning, underholdning, udsmykning, uddeling af gaver til gæster etc.)
 • Assistere med hospitality-aktiviteter i samarbejde med hospitality serviceteamet (distribuering af gaver til gæster, startopstillinger etc.), assistere hospitality gæster og hjælpe dem med evt. forespørgsler
 • Fungere som bindeled mellem interne stakeholders og eksterne leverandører, som leverer ydelser til hospitality serviceteamet

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  1. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 HOST BROADCAST VOLUNTEER | TV-LOGISTIK   

Disse frivillige kommer til at udføre en række forskellige opgaver, lige fra at løbe ærinder og genopfylde mad- og drikkevarer i pauseområderne til at assistere med opsætningen af lokaler og hjælpe med at koordinere rejser. De frivillige bliver en del af TV-logistikteamet og får base i TV-byen ved Parken, hvor de skal hjælpe med at koordinere de logistiske krav fra TV og leverandører.

Ansvarsområder

 • Skal kende til Parkens layout og adgangsveje (især de områder, som TV skal benytte), så de kan finde vej og aflevere ting, når adspurgt
 • Hente og bringe forskellige ting (fx udstyr, møbler, kontorartikler og drikkevarer) enten til fods eller i en golfbuggy
 • Sikre at TV’s golfbuggies er klar til brug, sørge for at de er ladt op og parkeret det rigtige sted
 • Tage kopier, printe, tage telefonen og andre administrative opgaver
 • Sørge for at holde pauseområderne og kontorerne rene og ryddelige samt fylde køleskabe op med drikkevarer
 • Assistere med sortering og udlevering af TV-uniformer, akkrediteringer etc.
 • Opdatere køreplaner samt hænge dem på opslagstavler ved Parken og personalehotellerne

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  20. maj - 2. juli

  Min. 15 vagter

  TV / OB Compound

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 ICT SUPPORT VOLUNTEER | IT

Disse frivillige skal assistere med informations- og kommunikationsteknologi (ICT) i Parken eller headquarters (opsætning, service og afmontering) og gode IT-evner er et krav. De frivillige skal desuden hjælpe brugere af ICT-serviceydelser (internet, UEFA-applikationer, printere, radioer, standard Microsoft-produkter, etc.) samt UEFA-supportteamet med at levere den bedst tænkelige service og support til EURO-brugere. 

Ansvarsområder

 • Hjælpe brugere med ICT-serviceydelser
 • Være support på stedet gennem servicedisken
 • Hjælpe brugere i specifikke områder på kampdage (folk i mediecentret, fotografer på sidelinjen, reportere på kommentatorpladserne, etc.)
 • Assistere med opsætning af udstyr
 • Hjælpe brugere med at konfigurere deres devices

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  1. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion, Hotel

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 MASCOT CHAPERONE – MASKOT-HJÆLPER

Disse frivillige skal assistere og ledsage maskotten til enhver tid.

Ansvarsområder

 • Organisere og bære udstyr
 • Hjælpe maskotten med at komme rundt
 • Koordinere maskottens rute og guide ham
 • Assistere maskotten med ad hoc-opgaver

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-5 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 MATCH ORGANISATION VOLUNTEER | KAMPAFVIKLING

Disse frivillige kommer til at assistere UEFA’s kampafvikler (den vigtigste official på stadion) med at sikre, at kampene bliver afviklet i overensstemmelse med de høje standarder, der forventes. Kampene skal afvikles på perfekte sportslige betingelser, når det kommer til banen og omklædningsrum, og de aftalte tider ift. nedtælling til kickoff skal overholdes til fulde.  

Ansvarsområder

 • Hjælpe kampafvikleren med den generelle organisering og afvikling af hver kamp
 • Assistere med generelle forberedelser af kampdage i Parken i forhold til banen (græsset beskaffenhed, hjørneflag, etc.) omklædningsrum, kontorer og mødelokaler
 • Assistere med møder omkring kampafviklingen om morgenen på kampdagen samt forberedelser af kampdag på stadion og nedtælling til kickoff

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 MEDIA LEAD VOLUNTEER | TEAMLEDER MEDIEFRIVILLIGE

Disse frivillige kommer at fungere som teamledere af det frivilligteam, der har ansvaret for, at alle mediefaciliteter- og aktiviteter i Parken kører på skinner. Teamlederne skal fungere som grænsefladen mellem de frivillige og mediefolkene og vil få til opgave at fokusere på enten medieopgaver eller medieservice. Disse frivillige er ansvarlige for at assistere med planlægningen og allokeringen af frivilliges vagtskifter.

Ansvarsområder

 • Planlægge frivilliges vagter og arbejdsopgaver
 • Støtte vigtige aktiviteter relateret til medieopgaver (pressekonferencer, mixed zone, aktiviteter omkring banen, startopstillinger, etc.) og medieservice (siddepladser på medietribunen, tildeling af sidelinje-positioner til fotografer, uddeling af fotoveste (bibs), opbevaring af kameraer, etc.)
 • Fungere som referencepunkt for service og praktisk information
 • Overvåge de frivilliges arbejde og sikre ordentlig udførelse
 • Planlægge aktiviteter dagen før og på kampdagen samt afrapportering heraf

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 MEDIA VOLUNTEER | MEDIEFRIVILLIGE

Disse frivillige skal yde den bedst tænkelige service samt sørge for optimale arbejdsvilkår til de akkrediterede medier.

Ansvarsområder

 • Give praktisk og lokal information (både proaktivt og på henvendelser)
 • Assistere med den generelle drift af Parkens mediecenter (strøm og stikdåser, internetforbindelse, drikkevarer, oprydning, etc.)
 • Hjælpe pressefolk med adgang og vise dem vej
 • Assistere med pressekonferencer og i mixed zone
 • Assistere fotografer på sidelinjen
 • Uddele startopstillinger
 • Uddele fotoveste (bibs) til fotografer og tildele positioner på sidelinjen
 • Styre siddepladserne på medietribunen
 • Styre opbevaring af kameraer

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
25-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 

 MOBILITY MAKERS - VENUE

Disse frivillige skal være EURO2020’s ansigt udadtil og hjælpe med at give alle fans den bedst tænkelige EM-oplevelse. Mobility Makers Venue hjælper til med mange forskellige funktioner i omkring Parken på de fire kampdage.

Ansvarsområder

Mobility Makers – Lead Volunteer

Som teamleder skal du koordinere en gruppe af de mere end 150 Mobility Makers, som hjælper til med at give alle fans den bedst tænkelige EM-oplevelse omkring Parken. Du bliver den primære kontaktperson for gruppen og forbindelsesled til EURO2020-staben.

Mobility Maker – Info Point Volunteer

Disse frivillige skal kunne svare på generelle spørgsmål om EURO2020 og Parken fra de mange fans. Samtidig bliver du ansvarlig for EURO2020’s glemmekasse.

Mobility Makers – Volunteer

Disse frivilliges fornemmeste opgave er at hjælpe alle fans med at finde vej til og fra Parken på kampdage. Du bliver klædt på, så du kan guide fans til den rigtige indgang. Alle fans møder en Mobility Maker i forbindelse med en EM-kamp, så det er vigtigt, at du er smilende og hjælpsom.

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  5. juni - 13. juli

  Min. 5 vagter

  Football Village, Lufthavnen, S- og metrostadioner, indre by.

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
Mobility Makers: +150

 MOBILITY MAKERS + Football Village

Disse frivillige skal være EURO2020’s ansigt udadtil og hjælpe med at give alle fans den bedst tænkelige EM-oplevelse. Mobility Makers bliver opdelt i forskellige funktioner. Når du ansøger om at blive frivillig i denne funktion, kun du under yderligere kommentarer angive, hvilken funktion du helst vil være i.

Ansvarsområder

Mobility Makers – Frivilligcenter ved Football Village på Ofelia Plads

Er du en stærk projektleder og kan have mange bolde i luften samtidig, skal du være med til at gøre frivilligcenteret til det bedste sted at være for frivillige. Her giver vi service til andre frivillige ude i byen, og sikrer support til dem.

Mobility Makers – Aktiviteter i Football Village på Ofelia Plads

Her hjælper vi de ansvarlige med et hav af aktiviteter i de 30 dage Football Village holder åbent. Denne plads er slutrundens hjerte gennem 30 dage.

Mobility Makers – Kundeservice til mediecenter i Football Village på Ofelia Plads

Her giver vi information om EM-slutrunden og København, og sætter en ære i at kommunikere god service til alle fans i byen.

Mobility Makers – Fanguide i Host City København

Er du stolt af København, og det som byen byder på, så er den her opgave lige dig. Fansguides tager imod vores gæster fra lufthavnen og hele vejen gennem byrummet.

Mobility Makers – Security og Safety i Host City København

Under de 30 dage Football Village holder åbent, kommer der dage med stort pres på folkemængderne. Vil du være med til at sikre, at alt forløber flot og i god stemning, så skal du med her.

Her sikrer vi også, at alle aktiviteter i byrummet og storskærmsvisninger på kampdage, forløber som det skal.

Mobility Makers – Allround og runner til frivilligcenter på Ofelia Plads

Her tiltræder du alle opgaver, og er klar på at dække en vagt ind for andre. Dit mødested er Football Village på Ofelia Plads og du bliver sendt afsted derfra, hvis der er behov.

Forventninger

 +16 år

 Dansk & engelsk 

  5. juni - 13. juli

  Min. 6 vagter

  Football Village, Lufthavnen, S- og metrostadioner, indre by.

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
Mobility Makers: +400

 SIGNAGE | SKILTNING

Disse frivillige skal studere, arbejde med eller udvise en passion for design, branding, reklame eller et relevant håndværk (fx tømrer, konstruktionsarbejder, print, tryk, etc.). De frivillige skal assistere med EURO2020-skiltningen både i lufthavnen, i Parken og andre steder.  

Ansvarsområder

 • Assistere skiltningsteamet under opsætningen af Parken og andre lokaliteter som hoteller og lufthavn (afhængigt af skiltningsteamets behov og den frivilliges kvalifikationer)
 • Fungere som problemløser og grænseflade mellem skiltningsteamet og leverandører/stadion-arbejdere etc., på baggrund af den frivilliges danskkundskaber, viden om danske skikke og lokalområdet
 • Hjælpe med aktiviteter på kampdage (fx tjekke skiltningen om morgenen, finpudsning af branding omkring Parken samt opsætning og nedtagning af spillertunnel og -tæppe)
 • Kommunikere sidste øjebliks-anmodninger og spørgsmål vedrørende skiltning til de relevante projektteams omkring stadion

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 RESPECT ACCESS FOR ALL VOLUNTEER | HANDICAPHJÆLPER

Disse frivillige skal hjælpe med at promovere og forbedre adgangen til Parken for handicappede tilskuere samt optimere transport og mobilitet.

Ansvarsområder

 • Sikre at chauffører henvises til de korrekte parkeringspladser
 • Hjælpe handicappede fans med en kort og præcis beskrivelse af, hvordan de bedst muligt kommer til stadion fra parkeringspladsen
 • Assistere handicappede fans, som har brug for hjælp til at komme til den rette indgang
 • Hjælpe handicappede fans med at komme gennem indgangen
 • Sikre at handicappede fans kommer til den rette indgang og sted på tribunen
 • Give information om service og faciliteter på stadion
 • Assistere synstolknings-kommentatorservicen til alle kampe
 • Fungere som runner

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 RESPECT YOUR HEALTH VOLUNTEER | SUNDHED

Disse frivillige skal hjælpe med at promovere en sund livsstil ved at opfordre til en ikke-ryger-politik på stadion. De frivillige skal gå rundt på stadion før, under og efter kampene og høfligt minde rygere om ikke-ryger-politikken.

Ansvarsområder

 • Styrke ikke-ryger-politikken på stadion før, under og efter kampe
 • Kontrollere om tobaksprodukter kun bliver solgt i de aftalte områder omkring stadion
 • Motivere andre EURO2020-frivillige til at bakke op om budskabet (fx gennem aktiviteter i frivilligcentret) og derved sikre, at ikke-ryger-informationen ikke kun bliver givet under kampene

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 TECHNICAL SERVICES VOLUNTEER | TEKNIK

Disse frivillige skal støtte den tekniske servicemanager og servicekoordinator med forskellige opgaver. Det vil være en klar fordel at have hænderne skruet ordentlig på.  

Ansvarsområder

 • Støtte den tekniske servicemanager- og koordinator
 • Løbe ærinder
 • Overvåge specifikke områder og sikre, at strømgeneratorer, aircondition, lyd- og videoudstyr etc. fungerer ordentligt
 • Tjekke vandtankene i de mobile airconditionanlæg
 • Være bindeled mellem de ansatte på stedet og leverandørernes ansatte
 • Hjælpe med uventede ad hoc-opgaver når påkrævet

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  20. maj - 2. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 TICKETING CENTRE VOLUNTEER | BILLETKONTOR

Disse frivillige skal assistere billetteamet on-site ved at hjælpe med at sikre en effektiv implementering af EURO2020’s billetsystem med særligt fokus på billetkontoret.

Ansvarsområder

 • Assistere billetteamet on-site med fejlfinding
 • Assistere med valideringen af stadion, skiltning og faciliteter for at sikre, at den information, der er på billetterne, stemmer overens med on-site-løsningerne
 • Yde en generel støtte i relation til stadion og andre UEFA-faciliteter

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
25-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 TICKETING PERIMITER SUPPORT VOLUNTEER | BILLETKONTROLASSISTANCE

Disse frivillige skal assistere de frivillige, som foretager billetkontrol ved det yderste sikkerhedshegn og ved indgangene til Parken.

Ansvarsområder

 • Træne frivillige, der er placeret ved det yderste sikkerhedshegn, inden portene åbner, ved at gentage og gennemgå sikkerhedsfunktionerne
 • Løse evt. problemer, der opstår i forbindelse med billetkontrol
 • Klare flest mulige problemer ved det yderste sikkerhedshegn og her afgøre, om tilskueren skal sendes til billetkontoret for at få løst sit problem
 • Fungere som tolk for stewards og UEFA-ansatte

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 

 TICKETING STADIUM BOWL SUPPORT VOLUNTEER | INDGANGSASSISTANCE

Disse frivillige skal sikre, at alle billetrelaterede udfordringer inde i Parken identificeres og løses.

Ansvarsområder

 • Identificere billetrelaterede udfordringer inde i Parken (fx at en tilskuer i kørestol ankommer uden en handicap-billet) og gøre opmærksom på udfordringerne til stadionkoordinatoren

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

ACCESS CONTROL VOLUNTEER | ADGANGSKONTROL

Disse frivillige skal hjælpe fans med at scanne deres billetter ved sikkerhedshegnet og ved indgangene til Parken. De skal desuden assistere tilskuerserviceteamet med at sikre en glidende indgang og udgang af mennesker på stadionområdet. De frivillige skal kende til en smartphones funktioner.

Ansvarsområder

 • Kontaktpunkt hvis der opstår udfordringer med billetter
 • Løse udfordringer ved indgangene
 • Fungere som tolk for stewards og UEFA-ansatte

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-15 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VENUE LOGISTICS VOLUNTEER | LOGISTIK

Disse frivillige skal udføre en række forskellige opgaver, lige fra at løbe ærinder og fylde op med mad og drikke i pauseområderne til at assistere med opsætningen af lokaler samt udføre administrative opgaver.

Ansvarsområder

 • Kende Parkens layout og adgangsveje, så de kan finde vej, hvis de skal aflevere noget eller vise nogle rundt på stadion
 • Hente og bringe forskellige ting (fx udstyr, møbler, kontorartikler eller drikkevarer)
 • Hjælpe med opsætning og omrokering af kontorer og mødelokaler
 • Tage kopier, printe, tage telefonen og andet administrativt arbejde
 • Sørge for at pauseområderne er rene og ryddelige, købe forsyninger til pauseområderne og fylde køleskabe op med drikkevarer
 • Assistere med sortering og distribution af frivilligtøj
 • Opdatere køreplaner og medarbejderinformation og hænge dem op på informationstavlerne på stadion og medarbejderhoteller
 • Assistere on-site-teams i logistik-området samt TV-byen

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  1. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VENUE MANAGEMENT VOLUNTEER | STADION-ASSISTANCE

Disse frivillige skal støtte UEFA’s stadion-management team i forskellige opgaver lige fra rent administrative opgaver til ad hoc-opgaver.

Ansvarsområder

 • Have indgående kendskab til Parkens layout og adgangsveje
 • Assistere med overdragelse og tilbagelevering af Parken
 • Hjælpe med forberedelse af vigtige møder
 • Tage kopier, printe, tage telefonen og andet administrativt arbejde
 • Assistere stadion-managerteamet med det daglige arbejde på stadion
 • Hjælpe med at overvåge listen af udfordringer/problemer, der skal løses

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  18. maj - 6. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-10 personer

- Alt med forbehold for ændringer

VENUE OPERATIONS LEAD VOLUNTEER | TEAMLEDER TILSKUERSERVICE

Disse frivillige skal hjælpe tilskuerserviceteamet i Parken med at sikre indgang og udgang af mennesker og køretøjer samt en glidende bevægelse af store folkemængder på stadion-området. Teamlederne skal hjælpe med at koordinere de øvrige tilskuerservice frivillige på stadion.   

Ansvarsområder

 • Samarbejde med sikkerhedsteamet
 • Støtte, supervisere og motivere de frivillige tolke, pladsanvisere, billetassistenter samt frivillige ved det ydre sikkerhedshegn
 • Styre og behandle klager

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  6. juni - 30. juni

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
10-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

VENUE OPERATIONS VOLUNTEER | TILSKUERSERVICE

Disse frivillige skal assistere tilskuerserviceteamet på stadion med at sikre indgang og udgang af mennesker og køretøjer samt en glidende bevægelse af store folkemængder på stadionområdet.

Ansvarsområder

 • Assistere med at tjekke, at folk har en synlig billet ved det yderste sikkerhedshegn
 • Sikre at kun fans med en gyldig billet til den pågældende kampdag kommer gennem det ydre sikkerhedshegn
 • Hjælpe fans med at komme igennem tælleapparaterne ved at have deres billet klar ved scanneren
 • Hjælpe fans med at validere deres billetter ved tælleapparaterne
 • Hjælpe fans med at finde det rigtige siddeafsnit og siddeplads
 • Vise vej for alle fans

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  12. juni - 30. juni

  Min. 5 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
200+ personer

- Alt med forbehold for ændringer

 ACE VOLUNTEER | ALL-ROUND FRIVILLIGE

Disse frivillige skal kunne træde til i sidste øjeblik og assistere i alle funktioner ved slutrunden, hvis der er behov for flere frivillige pga. frafald.

Ansvarsområder

 • Erstatte enhver anden frivillig til hver en tid i alle funktioner
 • Hjælpe med diverse opgaver, som frivilligmanageren beder om

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  18. maj - 6. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
25-50 personer

- Alt med forbehold for ændringer

 VOLUNTEER MANAGEMENT VOLUNTEER | FRIVILLIGCENTER

Disse frivillige skal assistere frivillig managerteamet med forskellige praktiske, administrative, logistiske samt aktivitetsrelaterede opgaver i frivilligcentret.

Ansvarsområder

 • Overvåge de frivillige, når de tjekker ind og ud
 • Styre opbevaringen og udleveringen af frivilligtøj forud for de frivilliges første vagt
 • Assistere med logistiske opgaver i forbindelse med frivilligcentret
 • Organisere aktiviteter for de frivillige
 • Hjælpe med enhver anden opgave, som frivilligmanageren beder om

Forventninger

 +18 år

 Dansk & engelsk 

  18. maj - 6. juli

  Min. 10 vagter

  Stadion

(Disse vagter ligger allerede fast: 13. juni, 18. juni, 22. juni, 29. juni)

Samlet antal frivillige, der skal bruges i denne funktion
1-25 personer

- Alt med forbehold for ændringer

Symbolforklaring

 Alder         

 Sprog 

  Periode     

  Min. antal vagter

  Placering